Veld Hof

Je loopt je tuin in en je loopt de natuur in. Waar de lokale kwetsbare planten en dieren het goed doen. Wij geloven dat dit kan, als we dat willen. Door samen keuzes te maken waarvoor we allemaal wat inleveren en veel meer terugkrijgen. Door natuurinclusieve huizen te bouwen en tuinen aan te leggen. Dat doe je met buren waarmee je deze droom deelt, en waarmee je
gemakkelijk meer gaat delen. In een warme, sociale wijk.

CPO

Bij collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) organiseert een groep mensen zich in een vereniging, met als doel het gezamenlijk ontwikkelen van hun eigen woning. Dit doen zij samen met een zelfgekozen bouwbegeleider, architect en aannemer. Doordat je als collectief bouwt, zal het nodig zijn om op een aantal punten compromissen te moeten sluiten binnen de groep. Maar er zijn ook veel voordelen. Zo geldt voor CPO: samen sta je sterker. Een georganiseerde groep is een volwaardige gesprekspartner voor de gemeente en andere partijen. Ook brengen collectieven vaak bijzondere woonwensen tot stand die een meerwaarde hebben voor henzelf maar ook voor de omgeving. Omdat de bewoners samen
hun woonwijk ontwikkelen, ontstaat een grote betrokkenheid met de buurt. De deelnemers weten waar zij komen te wonen en wie hun buren worden. Dit zorgt voor een goede sociale cohesie.

Duurzaamheid

Voor Veld Hof is duurzaamheid belangrijk. Het is een integraal onderdeel van het ontwerpproces, de realisatie en het toekomstig gebruik. Veld Hof wordt autovrij met een centrale parkeervoorziening die beschikt over elektrische oplaadpunten. De woningen zullen zowel passief, met hoge isolatie-eisen, als actief, met slimme installatieoplossingen uitgevoerd worden. Hierbij worden er energie neutrale woningen gebouwd. Er zal gebruik worden gemaakt van natuurlijke en duurzame materialen, zoals hout en mos sedum. In het ontwerp van de woningen zullen ruimtes verschillende functionaliteiten krijgen, waardoor dezelfde functionaliteit in minder bouwoppervlakte bereikt kan worden. Dit maakt de footprint kleiner. Tevens zal de infrastructuur zoveel mogelijk worden beperkt door smalle natuurlijke straten, beperkte bestrating in de privétuinen en geen losse bijgebouwen. Hierdoor blijft er zoveel mogelijk ruimte over voor groen.

Proces

Voor de realisatie van Veld Hof wordt een helder en efficiënt proces opgezet om kwaliteit te maken en individuele en gezamenlijke belangen van haar deelnemers te borgen. De deelnemers verenigen zich in een vereniging, de CPO, om zo als bewuste opdrachtgever het proces duidelijk aan te kunnen sturen. Professionele partijen voor architectuur, projectmanagement en landschapsontwerp geven vorm aan deze CPO-ambitie en zorgen tevens voor een betaalbaar en realiseerbaar project. Met heldere uitgangspunten worden de collectieve en duurzame ambities zeker gesteld en krijgen individuele wensen ruimte in het proces. Er worden uitgangspunten en kaders geformuleerd op het gebied van de stedenbouwkundige opzet, de architectuur, duurzaamheid en het omringende landschap. Daarnaast worden er ook afspraken gemaakt op het gebied van de energievoorziening, het ruimtebeslag van infrastructuur, bebouwing en de benodigde voorzieningen om de biodiversiteit te stimuleren. Om de CPO-doelen te bereiken zal er budget gereserveerd worden. Met de gemeente zal onderzocht worden welke onderdelen publiek zijn en welke voor rekening van de CPO zijn.

Samen

We zoeken in Veld Hof een gezonde balans tussen het collectieve en private belang. Daar waar samenwerking meerwaarde oplevert zal een collectieve oplossing gekozen worden en daar waar het kan blijft de individuele vrijheid in stand. Wat we in ieder geval samen doen is de huizen bouwen. Standaardiseren levert in de bouw veel kostenvoordelen op; daardoor ontstaat financiële ruimte om bijzondere woonwensen waar te maken. Alle huizen zullen op dezelfde manier gebouwd worden, met dezelfde materialen. Daarmee is nog steeds heel veel variatie mogelijk, en aanpassing aan individuele woonwensen. Wat we ook onderzoeken, is de mogelijkheden om de energievoorziening (deels) gezamenlijk te regelen. Gedacht kan worden aan warmte-koudebron, zonnepanelen en voorzieningen voor het opslaan van energie en/of de onderlinge verdeling hiervan. We willen ook het samenleven stimuleren. Dat doen we door de inrichting van de wijk, die ongedwongen ontmoetingen gemakkelijker maakt. Maar ook buurtactiviteiten voor volwassenen en kinderen spelen daarin een rol. 

Autoluw

Bij de weg langs onze voordeuren hebben we het beeld van het pad op een camping in de natuur. Dat is vooral een plek waar kinderen spelen, mensen wandelen en waar af en toe een auto – stapvoets- komt, als er veel spullen moeten worden verhuisd bijvoorbeeld. De rest van de tijd staan ze uit het zicht in parkeerhaventjes, met oplaadpunten voor de elektrische auto’s. Pakketbezorgers geven hun bestellingen af bij een centraal pakketafgiftepunt aan de ingang van de wijk. We vinden het niet erg om een stukje te lopen van huis naar auto.